Rejestracja

Prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem email: konf50lat@oa.uj.edu.pl

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2014 r.

Osoby zarejestrowane (spoza Obserwatorium Astronomicznego UJ)

Artur Babecki
Barbara Barwińska
prof. dr hab. Marek Biesiada, Zakład Astrofizyki i Kosmologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Andrzej Brzoza, Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. Marek Demiański, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
mgr Adrian Drabik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Wojciech Dziembowski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
prof. dr hab. Piotr Flin, Zakład Astrofizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Aneta Galara
prof. dr hab. Janusz Gil, Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. Longin Gładyszewski, Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Zbigniew Głownia, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach
dr hab. Włodzimierz Godłowski, Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Kazimierz Grotowski, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
dr Jacek Gruszczak, Instytut Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Patryk Gujda
prof. dr hab. Michał Hanasz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
ks. prof. dr hab. Michał Heller, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
dr hab. Jarosław Kijak, Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Grzegorz Kosowski
mgr Marek Krośniak, Biblioteka Jagiellońska
dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Astronomiczne
dr hab. Jerzy Krzesiński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Kus, Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr Piotr Lasota-Hirszowicz, CAMK PAN, Warszawa
prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Katedra Teorii Względności i Grawitacji, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego
dr Bożena Łapeta, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
prof. dr hab. Adam Maj, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki
dr hab. Krzysztof Maślanka, Instytut Historii Nauki PAN
mgr Dominik Pasternak, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach
prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Pigulski, Zakład Astrofizyki i Astronomii Klasycznej, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Roman Płaneta, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
mgr Elżbieta Ryś
mgr Magdalena Siuda-Bochenek, Instytut Historii Nauki PAN w Krakowie
dr Michał Siwak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Piotr Skonieczny
prof. dr hab. Józef Smak, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
prof. dr hab. Andrzej Sołtan, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
dr Jacek Szabelski, Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego Narodowego Centrum Badań Jądrowych
prof. dr hab. Janina Trepińska, Zakład Klimatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Warczak, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. dr hab. Richard Wielebinski, Max Planck Institute for Radio Astronomy, Bonn
mgr Arkadiusz Wierzbowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Henryk Wilczyński, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie
prof. dr hab. Marcin Wójcik, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
dr Bogdan Wszołek, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr inż. Rafał Zaczkowski
dr Bartłomiej Zakrzewski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Grzegorz Zemła
dr hab. Janusz Ziółkowski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN